Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

ul. Pocztowa 5/4

11-500 Giżycko

tel. 504 437 475

Wspólny Dom

Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

Licencja nr. 20188

tel. 504 437 475

Oferta firmy

Sprawdź ofertę zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi

przejdź

REMONT BUDYNKU W OLECKU PRZY U.ARMII KRAJOWEJ 6                 

Wspólny Dom Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka., 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 5/4, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 6 w Olecku, ogłasza nabór ofert na wykonanie remontu kapitalnego budynku. W ofercie należy podać cenę brutto oraz okres gwarancji. Oferty należy składać do dnia 19.04.2018 r., do godz. 14, w biurze Wspólny Dom przy ul. Pocztowej 5/4 w Giżycku lub drogą elektroniczną na adres biuro@wspolnydom.eu . Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpi do dnia 26.04.2018 r. [...]

Remont Elewacji Budynku przy ul. Królowej Jadwigi 19

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT  

WSPÓLNY DOM Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka., 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 5/4, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Królowej Jadwigi 19, ogłasza nabór ofert na wykonanie remontu elewacji budynku wg dwu wersji wykonania prac. Oferty w dwu wersjach należy składać do dnia 14.02.2019 r., do godz. 14, w biurze zarządcy WSPÓLNY DOM przy ul. Pocztowej 5/4 w Giżycku. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2019 r. o godz. 1815. Do oferty należy dołączyć kserokopie: wpis do ewid [...]