Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

ul. Pocztowa 5/4

11-500 Giżycko

tel. 504 437 475

Wspólny Dom

Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

Licencja nr. 20188

tel. 504 437 475

Oferta firmy

Sprawdź ofertę zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi

przejdź

REMONT BUDYNKU W OLECKU PRZY U.ARMII KRAJOWEJ 6

                 Wspólny Dom Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka., 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 5/4, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 6 w Olecku, ogłasza nabór ofert na wykonanie remontu kapitalnego budynku. W ofercie należy podać cenę brutto oraz okres gwarancji.

Oferty należy składać do dnia 19.04.2018 r., do godz. 14, w biurze Wspólny Dom przy ul. Pocztowej 5/4 w Giżycku lub drogą elektroniczną na adres biuro@wspolnydom.eu .

Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpi do dnia 26.04.2018 r. . Do oferty należy dołączyć kserokopie: wpis do ewidencji lub krs, ksero ubezpieczenie OC i referencje.

Wspólny Dom zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyn i swobody w wyborze oferty.

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

- remontu  budynku Armii Krajowej 6 w Olecku

1. Rozbiórka istniejącej dachówki i blachy, łacenia i deskowania dachu – 433 m2

2. Demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, murków ogniowych;

3. Wyprostowanie profilu dachu w części dachowej:

a) Krokwie zwykłe (przekrój 180cm2) – 2,10 m3;

b) Wymiany i rozpory (przekrój 180cm2) – 0,043 m3;

4. Wymiana (przekrój 180cm2) lub wzmocnienie istniejących krokwi (przekrój 2 x 90cm2) – 90 mb;

5. Przedłużenie konstrukcji dachu na łatach w każdą stronę o 10-15 cm;

6. Impregnacja grzybobójcza i ognioodporna więźby dachowej – 200,6 m2;

7. Deskowanie dachu na styk – 450 m2;

8. Ułożenie membrany dachowej – 450 m2;

9. Ułożenie łat i kontrłat pod dachówkę na pow. – 450 m2;

10. Ułożenie dachówki ceramicznej esówki kolor czerwony (W części płaskiej blachodachówka) – 450 m2;

11. Akcesoria do pokryć dachowych – wentylacja okapu – 60,74 mb

12. Montaż rynien średnica 15 cm, blacha powlekana – 60,20 mb

13. Montaż rur spustowych średnicy 10 cm blacha powlekana – 50 mb

14. Montaż obróbek blacharskich, obróbki kominów i wykuszy, pasy, okapy, blacha powlekana – 60,00 m2;

15. Przemurowanie kominów ponad dachem cegła klinkierowa – 2,5 m3;

16. Wymiana wyłazów dachowych 60 x 70 cm – szt 2

17. Montaż płotków przeciwśniegowych 40 mb;

18. Montaż ław kominiarskich – 10 mb

19. Zabezpieczenie okien i drzwi folią – 80 m2;

20. Renowacja ściany frontowej otynkowanej (skucie starych i ułożenie nowych tynków 20 m2), wzmocnienie siatką, przeklejenie, impregnacja, odtworzenie elementów ozdobnych, tynk baranek gr 1 mm, silikonowo-silkatowy, – 80 m2;

21. Renowacja ściany frontowej ceglanej i kamiennej, wyczyszczenie cegieł, uzupełnienie spoin i cegieł, impregnacja, odtworzenie elementów ozdobnych – 77 m2;

22. Ściany szczytowe i od podwórka – 400 m2:

a) Przygotowanie podłoża (w tym skucie starych odstających tynków, gzymsów i nałożenie tynku cementowo-wapiennego 20 m2) , wyczyszczenie ze starych powłok malarskich;

b) Docieplenie ścian styropianem grafitowym gr. 10 cm , wg systemu weber, tynk baranek gr 1 mm, silikonowo-silkatowy,

23. Wymiana parapetów z blachy powlekanej – 60,00 m2;

24. Naprawa cokołu kamiennego poprzez zmycie i uzupełnienie spoin – 70 m2;

25. Wymiana drzwi zewnętrznych, podwójnych z naświetlem (wygląd i konstrukcja do ustalenia) – szt 3;

26. Izolacja ścian fundamentowych (odkopanie, wyczyszczenie, uzupełninie spoin, izolacja pastą asfaltową, docieplenie styropianem gr. 10 cm, ułożenie folii kubełkowej – 80 m2;

27. Odtworzenie chodnika i terenu po wykopach.

Kolorystykę, elementy w/w przedmiaru zgodne z projektem budowlanym wykonać w oparciu o projekt budowlany. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia przedmiaru ze stanem faktycznym. Gwarancja na wykonane prace ma obejmować co najmniej 32 lata od dnia odbioru. Gwarancja obejmuje pęknięcia, odklejanie się, przebarwienia oraz porastanie wszelkiego rodzaju roślinnością. Prace muszą być zabezpieczone pod względem BHP, materiałowym dostawy energii i wody i zaplecza socjalnego. Porządek na terenie budowy musi być utrzymywany na bieżąco. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zatrudnienia kierownika budowy. Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz pokrycia opłat z tego wynikających.

W sprawach technicznych prosimy o kontakt pod nr 571 257 250.