Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

ul. Pocztowa 5/4

11-500 Giżycko

tel. 504 437 475

Wspólny Dom

Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

Licencja nr. 20188

tel. 504 437 475

Oferta firmy

Sprawdź ofertę zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi

przejdź

Remont Elewacji Budynku przy ul. Królowej Jadwigi 19

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

 

WSPÓLNY DOM Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka., 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 5/4, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Królowej Jadwigi 19, ogłasza nabór ofert na wykonanie remontu elewacji budynku wg dwu wersji wykonania prac.

Oferty w dwu wersjach należy składać do dnia 14.02.2019 r., do godz. 14, w biurze zarządcy WSPÓLNY DOM przy ul. Pocztowej 5/4 w Giżycku. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2019 r. o godz. 1815. Do oferty należy dołączyć kserokopie: wpis do ewidencji lub krs, ksero ubezpieczenie OC i referencje.

Wspólny Dom zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyn i swobody w wyborze oferty.

 

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH – WERSJA I

- remontu elewacji budynku Królowej Jadwigi 19 w Giżycku

 

 1. Zabezpieczenie folią okien – 175 szt x 2,1 m2 + 20 szt x 0,5 m2.

 2. Przygotowanie powierzchni – usunięcie mechaniczne mchu i brudu – 2000 m2.

 3. Wyrównanie powierzchni przez oklejenie styropianem o gr. 2 cm – pow. 217 m2.

 4. Wyrównanie powierzchni przez oklejenie styropianem o gr. 5 cm – pow. 38 m2.

 5. Wzmocnienie powierzchni kołkami 4 szt/m2 pow.1790 m2.

 6. Oklejenie siatką na zakład ścian pow. 1790 m2 (liczona bez zakładu)

 7. Oklejenie siatką na zakład glify pow. 210 m2 (liczona bez zakładu)

 8. Montaż listwy campinos nad oknami 280 mb.

 9. Wymiana parapetów 170 szt x 1,6 mb, 20 szt x 0,6 mb.

 10. Dwukrotne ułożenie kleju pow. 2000 m2 .

 11. Ułożenie tynku cienkowarstwowego baranek 1 - 1,5 mm silikonowo-silkatowy

 12. Demontaż i montaż rur spustowych .

 13. Montaż taśmy przeciw siadaniu ptaków – 115 mb.

 

 

Gwarancja na wykonane prace ma obejmować 3 lata od dnia odbioru. Gwarancja obejmuje pęknięcia, odklejanie się, przebarwienia oraz porastanie wszelkiego rodzaju roślinnością. Termin wykonania 30.09.2019 r.

Prace muszą być zabezpieczone pod względem BHP, materiałowym dostawy energii i wody i zaplecza socjalnego. Porządek na terenie budowy musi być utrzymywany na bieżąco.

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH – WERSJA II

- remontu elewacji budynku Królowej Jadwigi 19 w Giżycku

 

1. Zabezpieczenie folią okien – 175 szt x 2,1 m2 + 20 szt x 0,5 m2.

2. Zerwanie starego docieplenia (tynku, siatki, styropianu, kleju, kołkowania) i wyrównanie powierzchni – 2000 m2. Wywóz i utylizacja odpadów.

3. Oklejenie ścian styropianem i wzmocnienie powierzchni kołkami 4 szt/m2 pow.2000 m2.

4. Oklejenie siatką na zakład ścian pow. 2000 m2 (liczona bez zakładu)

5. Oklejenie siatką na zakład glify pow. 210 m2 (liczona bez zakładu)

6. Montaż listwy campinos nad oknami 280 mb.

7. Wymiana parapetów 170 szt x 1,6 mb, 20 szt x 0,6 mb.

8. Dwukrotne ułożenie kleju pow. 2000 m2 .

9. Ułożenie tynku cienkowarstwowego baranek 1 - 1,5 mm silikonowo-silkatowy

10. Demontaż i montaż rur spustowych .

11. Montaż taśmy przeciw siadaniu ptaków – 115 mb.

 

Gwarancja na wykonane prace ma obejmować 3 lata od dnia odbioru. Gwarancja obejmuje pęknięcia, odklejanie się, przebarwienia oraz porastanie wszelkiego rodzaju roślinnością. Termin wykonania 30.09.2019 r.

Prace muszą być zabezpieczone pod względem BHP, materiałowym dostawy energii i wody i zaplecza socjalnego. Porządek na terenie budowy musi być utrzymywany na bieżąco.